Apie mus

Apie mus

TRAKŲ R. BIJŪNŲ MOKYKLA- DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

Trakų rajone, 20 kilometrų į vakarus nuo Trakų miesto, prie Dapų ežero, kiek atokiau nuo pagrindinio kelio, įsikūręs Bijūnų mokykla- daugiafunkcis centras. Reorganizavus Bijūnų pagrindinę mokyklą centras veiklą pradėjo 2017 m. rugsėjo 1d.

Bendros žinios apie centrą:

Adresas: Mokyklos g. 2, Bijūnų k. Aukštadvario sen. , Trakų rajonas
El. paštas:
bijunumokykla@gmail.com
Tel. 852844582

A/s. LT537300010105401145

Bankas: AB Swedbank, kodas 73000
Mokomoji kalba: lietuvių
Le.p. direktorius: Kęstutis Blaževičius
Centro tarybos pirmininkė: Vida Matkevičienė

ISTORIJA

Bijūnų pagrindinė mokykla įsteigta 1969 metais, kuri tuo metu teikė aštuonmetį išsilavinimą.
1999 metais reorganizuota į dešimtmetę mokyklą. 2017 m. kovo 2 d. Trakų rajono savivaldybės taryba sprendimu S1-47 reorganizavo mokyklą į Bijūnų mokyklą- daugiafunkcį centrą, kuris veiklą pradėjo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos direktoriai:

Birutė Visockienė 1969.01.01 - 1969.09.01
Eugenija Stankūnienė 1969.09.01 - 1970.09.01
Nijolė Mačekūnaitė 1970.09.01 - 1971.09.01
Vilius Kazlauskas 1971.09.01 - 1975.09.01
Vand
a Jurgelevičienė 1975.09.01 - 2017.10.03
 

KUO MES DIDŽIUOJAMĖS

1975 metais Bijūnų pagrindinėje mokykloje įkurtas šaškių klubas. Mokyklos šaškininkai , vadovaujami trenerio Alfonso Rimkaus, tapo žinomi ne tik rajone, respublikoje, bet ir už jos ribų. Mokykla išugdė 12 Lietuvos šaškių čempionų,1 nacionalinį šaškių meistrą, 26 kandidatus į nacionalinius meistrus.

2007 m. Mokykloje įsikūrė Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10 rinktinės Trakų 6 kuopos Bijūnų jaunųjų šaulių būrelis. Vaikai aktyviai dalyvauja šaulių veikloje.

2015 m. Mokykloje susibūrė gatvės gimnastikos grupė "Street workout Bijūnai" surengusi apie 20 pasirodymu įvairių renginių metu Trakuose, aplinkiniuose kaimuose ir rajonuose.

 

 

Mokykloje labai stiprios sporto tradicijos. Mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja Trakų r. bendrojo lavinimo mokyklų sporto varžybose (stalo teniso, futbolo, šaškių, virvės traukimo, lengvosios atletikos). 2016/2017 m.m. mokyklos mokiniai rajono pirmenybėse šaškių varžybose laimėjo 1- ąją vietą, stalo teniso 3 –ąją vietą, smiginio 1- ąją vietą.

MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

2017/18 mokslo metais mokykloje mokosi 10 pradinių klasių mokinių ir 15 ikimokyklinės- priešmokyklinės grupės vaikų iš Bijūnų, Būdos, Raipolio kaimų. Šiais mokslo metais mokykloje 1 pradinių klasių komplektas. (dėl mažo mokinių skaičiaus sujungtos 1-2-3 ir 4 klasės).

 

2017–2018 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. baigiasi 2018 m. birželio 2 d. Ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų.

Mokykla- daugiafunkcis centras dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas organizuojamas pamokos forma, nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1 kl- 35 min., 2 4 kl.- 45 min.

Mokslo metai pagal pradinio ugdymo programą skirstomi trimestrais.

Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

pirmas trimestras: rugsėjo 01 d. – lapkričio 30d.,

antras trimestras: gruodžio 01 d. – vasario 28 d.,

trečias trimestras: kovo 01 d. – birželio 2 d.

Mokiniams skiriamos atostogos:


Rudens

2017-10-30 2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27 2018-01-05

Žiemos

2018-02-19 2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03 2018-04-06

Vasaros atostogos

2018-06-03 - 2018-08-31


NEFORMALUSIS UGDYMAS

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Mokykloje veikia neformalaus ugdymo būreliai. Vaikams ir jaunimui siūloma sporto, kraštotyros, stalo teniso, jaunųjų šaulių užsiėmimai.

 

BIJŪNŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2017-2018 M.M.

 

Eil.

Nr.

Vardas,pavardė

Pedagogų darbo stažas

Pareigos

Išsilavinimas (baigė mokymo įstaigą, baigimo metai, specialybė, mokymosi forma, laipsnis)

Kvalifikacinė kategorija, kokio dalyko ir kada atestuotas, patvirtinta kategorija

Pareigos

  1.  

Jurgelevičienė Vanda

44

Mokyklos direktorė

ŠPI 1974
Prad. ugd.

Vyr. muzikos mokytoja

Mokyklos direktorė

  1.  

Blaževičius Kęstutis

24

L.e.p direktorius

VPU 1998

Geografija
Neak. sk. Bakalauras

Vyr. mokyt. Geografija, kūno kultūra

2003

L.e.p direktorius

  1.  

 

Jurgelevičius Dainius

 

22

Neformalaus ugdymo organizatorius

VVU 2001
Istorija
Neak. sk.
Bakalauras

Vyr. mokytojas

Istorija, pilietiškumo pagrindai

2003

Neformalaus ugdymo organizatorius

  1.  

Matkevičienė Vida

25

mokytoja

VPU 1997
Pradin. Ugd.,
Neak. sk.
Bakalauras

Vyr. mokytoja prad. ugd.

1996

2001

1,2,3,4 klas auklėtoja

 

  1.  

Stasiūnas

Donatas

24

mokytojas

VPU 1997

Biologija

Neak. sk.

bakalauras

Vyr. mokytojas

Anglų k.

2003

 

  1.  

Milė Blaževičienė

22

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

VPU ikimokyklinis ugdy

mas

Neak. sk.

Vyr. mokytoja

2002

Ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO BENDRUOMENĖS TRADICIJOS

 

Mokykla- daugiafunkcis centras Bijūnų kaime yra vienintelis mokslo ir kultūros židinys. Visų bendruomenės narių gyvenimas vienaip ar kitaip susijęs su mokykla. Tai ir ugdymo, ir informacijų, ir kultūros centras.

Mokykloje- daugiafunkciame centre kuriama bendradarbiavimo atmosfera, dalijantis patirtimi, integruojant ugdymo turinį, rengiant projektus.

Mokykloje- daugiafunkciame centre palanki atmosfera, kad bendruomenės nariai jaustųsi saugūs ir galėtų įvairiapusiškai atskleisti savo sugebėjimus.

Didžiausia mokyklos- daugiafunkcio centro vertybė – jaunas žmogus, jo ateitis, todėl visų mokyklos bendruomenės narių darbas nukreiptas jauno žmogaus ugdymo, lavinimo linkme. Siekiame ugdyti dorus, sąmoningus žmones, kurie sugebėtų orientuotis šiuolaikiniame sudėtingame gyvenime.