Apie mus

TRAKŲ R. BIJŪNŲ MOKYKLA- DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

Trakų rajone, 20 kilometrų į vakarus nuo Trakų miesto, prie Dapų ežero, kiek atokiau nuo pagrindinio kelio, įsikūręs Bijūnų mokykla- daugiafunkcis centras. Reorganizavus Bijūnų pagrindinę mokyklą centras veiklą pradėjo 2017 m. rugsėjo 1d.

Bendros žinios apie centrą:

Adresas: Mokyklos g. 2, Bijūnų k. Aukštadvario sen. , Trakų rajonas
El. paštas:
bijunumokykla@gmail.com
Tel. 852844582

A/s. LT537300010105401145

Bankas: AB Swedbank, kodas 73000
Mokomoji kalba: lietuvių
Le.p. direktorius: Kęstutis Blaževičius
Centro tarybos pirmininkė: Vida Matkevičienė

ISTORIJA

Bijūnų pagrindinė mokykla įsteigta 1969 metais, kuri tuo metu teikė aštuonmetį išsilavinimą. 1999 metais reorganizuota į dešimtmetę mokyklą. 2017 m. kovo 2 d. Trakų rajono savivaldybės taryba sprendimu S1-47 reorganizavo mokyklą į Bijūnų mokyklą- daugiafunkcį centrą, kuris veiklą pradėjo 2017 m. rugsėjo 1 d.


Centro veikla

Mokykloje- daugiafunkciame centre vyksta neformalaus ugdymo užsiėmimai vaikams, aerobikos, pilateso užsiėmimai, organizuojamos dramos būrelio repeticijos, rengiamos šventės. Gegužės mėnesį vyksta gegužinės pamaldos, į kurias susirenka įvairaus amžiaus žmonės. Vyksta jaunimo gatvės gimnastikos treniruotės.

KUO MES DIDŽIUOJAMĖS

1975 metais Bijūnų pagrindinėje mokykloje įkurtas šaškių klubas. Mokyklos šaškininkai , vadovaujami trenerio Alfonso Rimkaus, tapo žinomi ne tik rajone, respublikoje, bet ir už jos ribų. Mokykla išugdė 12 Lietuvos šaškių čempionų,1 nacionalinį šaškių meistrą, 26 kandidatus į nacionalinius meistrus.

2007 m. Mokykloje įsikūrė Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10 rinktinės Trakų 6 kuopos Bijūnų jaunųjų šaulių būrelis. Vaikai aktyviai dalyvauja šaulių veikloje.

2015 m. Mokykloje susibūrė gatvės gimnastikos grupė "Street workout Bijūnai" rengianti pasirodymus įvairių renginių metu Trakuose, aplinkiniuose kaimuose ir už rajono ribų.

Centre labai stiprios sporto tradicijos. Mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja Trakų r. bendrojo lavinimo mokyklų sporto varžybose (stalo teniso, futbolo, šaškių, virvės traukimo, lengvosios atletikos).

MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

2018/19 mokslo metais mokykloje mokosi 10 pradinių klasių mokinių ir 12 ikimokyklinės- priešmokyklinės grupės vaikų iš Bijūnų ir Būdos kaimų. Šiais mokslo metais mokykloje 1 pradinių klasių komplektas. (dėl mažo mokinių skaičiaus sujungtos 1-2-3 ir 4 klasės).

 

2018–2019 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d. baigiasi 2019 m. birželio 7 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.

Mokykla- daugiafunkcis centras dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas organizuojamas pamokos forma, nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1 kl- 35 min., 2– 4 kl.- 45 min.

Mokslo metai pagal pradinio ugdymo programą skirstomi pusmečiais.

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

pirmas pusmetis: rugsėjo 01 d. – gruodžio 31d.,

antras pusmetis: sausio 01 d. – birželio 7 d.

Mokiniams skiriamos atostogos:

 


Rudens

2018-10-29 – 2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27 – 2019-01-03

Žiemos

2019-02-18 – 2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23 – 2019-04-26


NEFORMALUSIS UGDYMAS

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Mokykloje veikia neformalaus ugdymo būreliai. Vaikams ir jaunimui siūloma sporto, kraštotyros, stalo teniso, šaudymo iš lanko, jaunųjų šaulių užsiėmimai.

BIJŪNŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2018-2019 M.M.

 

Vardas, pavardė

Pedagogų darbo stažas

Pareigos

Išsilavinimas (baigė mokymo įstaigą, baigimo metai, specialybė, mokymosi forma, laipsnis)

Kvalifikacinė kategorija, kokio dalyko ir kada atestuotas, patvirtinta kategorija

Pareigos

Blaževičius Kęstutis

25

L.e.p direktorius

VPU 1998

Geografija
Neak. sk. Bakalauras

Vyr. mokyt. Geografija, kūno kultūra

2003

L.e.p direktorius

 

Jurgelevičius Dainius

 

23

Neformalaus ugdymo organizatorius

VVU 2001
Istorija
Neak. sk.
Bakalauras

Vyr. mokytojas

Istorija, pilietiškumo pagrindai

2003

Neformalaus ugdymo organizatorius

Matkevičienė Vida

26

mokytoja

VPU 1997
Pradinis ugdymas
Neak. sk.
Bakalauras

Vyr. mokytoja prad. ugd.

1996

2001

1,2,3,4 klasių auklėtoja

 

Stasiūnas

Donatas

25

mokytojas

VPU 1997

Biologija

Neak. sk.

bakalauras

Vyr. mokytojas

Anglų k.

2003

 

Milė Blaževičienė

23

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

VPU ikimokyklinis ugdymas

Neak. sk.

Vyr. mokytoja

2002

Ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

 

MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO BENDRUOMENĖS TRADICIJOS

 

Mokykla- daugiafunkcis centras Bijūnų kaime yra vienintelis mokslo ir kultūros židinys. Visų bendruomenės narių gyvenimas vienaip ar kitaip susijęs su mokykla. Tai ir ugdymo, ir informacijų, ir kultūros centras.

Mokykloje- daugiafunkciame centre kuriama bendradarbiavimo atmosfera, dalijantis patirtimi, integruojant ugdymo turinį, rengiant projektus.

Mokykloje- daugiafunkciame centre palanki atmosfera, kad bendruomenės nariai jaustųsi saugūs ir galėtų įvairiapusiškai atskleisti savo sugebėjimus.

Didžiausia mokyklos- daugiafunkcio centro vertybė – jaunas žmogus, jo ateitis, todėl visų mokyklos bendruomenės narių darbas nukreiptas jauno žmogaus ugdymo, lavinimo linkme. Siekiame ugdyti dorus, sąmoningus žmones, kurie sugebėtų orientuotis šiuolaikiniame sudėtingame gyvenime.