Dėl ugdymo proceso

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimu, 15 punktas išdėstomas taip:

15. Mokinių atostogos 2019–2020 mokslo metais:

Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16d. -27 d.