Edukacinis užsiėmimas „Trakų šventenybės ir legendos“

Gruodio 12 d. Bijūnų mokyklos-daugiafunkcio centro pradinukai su mokytoja Vida Matkevičiene ir neformalaus uodymo organizatoriumi Dainiumi Jurgelevičiumi lankėsi Trakų istorijos muziejuje. Ten dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,, Trakų šventenybės ir legendos“. Užsiėmimo metu sužinojo apie Trakų paveldo objektus - Šv. Mykolo Arkangelo koplyčią, koplytstulpį su Šv. Jono Nepomuko skulptūra, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką bei stebuklingą Trakų Dievo Motinos paveikslą. Vaikams taip pat patiko interaktyvus susitikimas su domininkonų vienuoliu. Praktinėje dalyje pasigamino atvirukus su Trakų Dievo motinos atvaizdu ir Trakų koplytstulpio skirtuką knygai su Šv. Jono Nepomuko atvaizdu.