Ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos organizavimo tvarka

Trakų r. Bijūnų mokykla- daugiafunkcis centras

Nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms.
Tai reiškia, kad mažųjų ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigoje.
Ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos organizavimo tvarka

✏ Ugdymas ir maitinimas bus organizuojamas visiems vaikams, kurių tėvai nuspręs vesti savo atžalas į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę veikiančią mokykloje- daugiafunkciame centre;
✏tėvams nereikia pateikti jokių pažymų iš savo darboviečių;
✏numatyta, kad vaikus, kurie serga lėtinėmis ligomis arba gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais žmonėmis, ir toliau rekomenduojama ugdyti namuose. Be to, net jei vaikas sveikas, jį leisti į ugdymo įstaigą nėra privaloma – tėvai gali jį ir toliau prižiūrėti namuose.
✏Vaikams, nelankantiems švietimo įstaigos, ugdymas bus užtikrintas nuotoliniu būdu.

✏Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdanti įstaiga, organizuodama savo darbą, privalo laikytis nustatytų reikalavimų:
✏tėvai į patalpas nebus įleidžiami – vaikus prie įėjimo pasitiks grupės darbuotojai, atlydintieji vaikus privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones;
✏ darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, turi dėvėti apsaugos priemones;
✏užtikrinama, kad šalia įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
✏ užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pavyzdžiui, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nebus priimami į ugdymo grupę;
✏ užtikrinama, kad įstaigoje dirba tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo ligų takų ir kitų užkrečiamų ligų požymių. Atvykus į darbą, jiems matuojama temperatūra,
tiesiogiai su vaikais nedirba darbuotojai, priklausantys rizikos grupei;
✏ užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių yra skysto muilo).
✏ kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vaikui;
✏ ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
✏Nuo gegužės 18-os dienos bus skaičiuojamas maitinimo ir ugdymo mokestis;
✏Visiems grupės darbuotojams, prieš pradedant dirbti,  atliktas COVD19 testas.