Jaunieji Bijūnų šauliai pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“

Sausio 10 d. Vilniuje organizuotas pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. Į bėgimą susirinko virš keturių su puse tūkstančio dalyvių. Gausiai bėgime dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos komanda. Jos sudėtyje dalyvavo ir trylika Bijūnų pagrindinės mokyklos mokinių, jaunųjų Lietuvos šaulių sąjungos šaulių. Devynis kilometrus nuo Antakalnio kapinių iki televizijos bokšto nusidriekusį maršrutą įveikė visi bijūniečiai. Tai Lukas Blaževičius, Lukas Špakauskas, Šarūnas Špakauskas, Marius Stasiūnas, Modestas Jakimavičius, Petras Kadoš, Edmundas Paulauskas, Aurimas Paulauskas, Deimantas Paulauskas, Neringa Paulauskaitė, Viktorija Narbutaitė, Jonas Paulauskas ir Aurelijus Paulauskas. Nors lengva nebuvo, bet mintis, kad bėgama pagerbiant žmones, savo gyvybę paaukojusius už Lietuvos laisvę, suteikė jėgų. Įveikus trasą visi bėgimo dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais, pavaišinti arbata ir bandelėmis. Grįžtant namo jaunųjų šaulių veide matėsi nuovargis, susimaišęs su džiaugsmu atlikus pareigą ir pagerbus kovotojus už Lietuvos laisvę.

Kęstutis Blaževičius

Trakų 6- osios kuopos šaulys