Po Bijūnų apylinkes pasidairius

Saulėtą ir šiltą ketvirtadienio popietę,Bijūnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai patraukė Neciūnų kaimo link.Nors Neciūnai mažas kaimelis,tačiau čia tikrai yra ką aplankyti ir pamatyti.

Pirmoji mūsų aplankyta vieta-Neciūnų duobė.Tai visoje Lietuvoje žinomos Aukštadvario ,,Velnio duobės“ mažesnioji sesuo,kuri gal kiek ir nusileidžia dydžiu,bet tikrai yra daug išraiškingesnė,tai-

syklingo piltuvo formos.Nors Neciūnų duobė ir nepriklauso Aukštadvario regioniniam parkui,

ji yra gražiai sutvarkyta ir pritaikyta lankymui.Tuo pasirūpina šalia sodybą turintis menininkas Saulius Valius.

Kelioliką žingsnių piečiau duobės,buvusioje Neciūnų ežero saloje,o dabar pusiasalyje,yra senoji

Neciūnų akmens amžiaus gyvenvietė.Čia , kurmių išraustuose žemės kauburėliuose,ir dabar galima rasti lipdytinės keramikos(puodų ir kitokių molinių indų) gabalėlių su ornamentais arba žmogaus pirštų atspaudais,kuriems, anot archeologų, gali būti apie 4000 metų.

Paskutinis mūsų lankytas objektas buvo senosios Neciūnų kapinaitės.Net vyriausi kaimo gyventojai neatsimena,kada čia nustota laidoti.Kapinaitės įsikūrusios kalvelėje,Neciūnų ežero krante.Kolūkio laikais, pradėjus kalvoje kasti žvyrą,pabiro žmonių kaulai.Kasimas buvo sustabdytas,bet ir dabar matosi nuardytas kalvos kraštas.Buvus čia kapines primena tik vienas,nežinia kieno ir kam pastatytas,metalinis kryželis.

Taigi,nors ir nedidelis Neciūnų kaimas,bet vaikai tikrai daug pamatė ir sužinojo apie mūsų gimtųjų Bijūnų apylinkes.

 

 

Dainius Jurgelevičius

Bijūnų mokyklos-daugiafunkcio centro

neformalaus ugdymo organizatorius