Vasario 16-osios - Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Bijūnuose

Nuo 1918 m. vasario 16-os dienos praėjo nemažai laiko, daug kas pasikeitė, bet nepasikeitė mūsų meilė ir tikėjimas mūsų Tėvyne. Vasario 16-oji yra mūsų laisvės simbolis. Ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persekiojimų. Lietuvos nepriklausomybę galime bet kada prarasti, jei nebūsime vieningi, dori ir darbštūs.

Mokykloje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys. Jame dalyvavo mokiniai, mokytojai, jaunimas, Bijūnų krašto gyventojai.

Renginio metu mokinės Monika Baškevičiūtė ir Erika Rimkaitė klausytojams atvėrė „Tautos praeities skrynią“ ir mintimis visus perkėlė į tolimą žilą senovę. Jos apžvelgė sunkų Lietuvos kelią į nepriklausomybę.

Pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniai kartu su priešmokykline grupe atliko istorinę –literatūrinę - muzikinę kompoziciją „Šalis ta Lietuva vadinas“. Renginio programos vadovė - Milė Blaževičienė. Mokiniai deklamavo gražiausias eiles apie Tėvynę, skambėjo dainos apie laisvę. Po minėjimo jaunimas smagiai praleido vakarą lietuviškų dainų diskotekoje.

Tikime, kad visiems mums užteks išminties, geros valios, ryžto ir tikėjimo žengti toliau laisvės keliu ir įveikti šiandienos ir rytdienos iššūkius.