Mokykla kreipėsi į Lietuvos kelių direkciją dėl greičio valdymo priemonių šalia mokyklos įrengimo. Gautas atsakymas.

Ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos organizavimo tvarka

Trakų r. Bijūnų mokykla- daugiafunkcis centras

Nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms.
Tai reiškia, kad mažųjų ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigoje.
Ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos organizavimo tvarka

✏ Ugdymas ir maitinimas bus organizuojamas visiems vaikams, kurių tėvai nuspręs vesti savo atžalas į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę veikiančią mokykloje- daugiafunkciame centre;
✏tėvams nereikia pateikti jokių pažymų iš savo darboviečių;

Dėl nuotolinio mokymo(si)

Dėl karantino nuo kovo 30 d. Trakų r. Bijūnų mokykloje- daugiafunkciame centre ugdymas organizuojamas ir vykdomas nuotoliniu būdu.
Mokiniams, tėvams, globėjams informacija teikiama ir užduotys siunčiamos el. dienyne TAMO, elektroniniu paštu, SMS, telefonu.

Informacija

Informuoju, kad mokyklos- daugiafunkcio centro darbas organizuojamas šia tvarka.

Dėl ugdymo proceso

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimu, 15 punktas išdėstomas taip:

Dėmesio

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 “Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu” punktais:

Tarptautinis konkursas „Olympis 2019 – Rudens sesija“

2019 m. lapkričio mėn. visi mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniame lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2019 - Rudens sesija“. Vasario pradžioje mus pasiekė apdovanojimai. Visiems konkurso dalyviams buvo įteikti diplomai ir tušinukai „Olympis“, o Ugnė ir Tomas buvo apdovanoti ir medaliais.

Mokyklos- daugiafunkcio centro l.e.p. direktoriaus metinė ataskaita.

Mokyklos- daugiafunkcio centro interneto svetainės skiltyje Dokumentai - VADOVO VEIKLOS ATASKAITA galima susipažinti su pateikta metine mokyklos- daugiafunkcio centro l.e.p. direktoriaus veiklos ataskaita už 2019 metus. Kviečiame teikti siūlymus adresu bijunumokykla@gmail.com iki 2020 m. sausio 31 dienos.

,,Vaižganto kūrybos deimančiukai” laimėtojas

2019 metus Lietuvos seimas paskelbė rašytojo, kunigo, visuomenės švietėjo Juozo Tumo Vaižganto metais. Rugsėjo mėnesį buvo minimos jo 150– osios gimimo metinės. Šiai sukakčiai paminėti, Panevežio Vytauto Žemkalnio gimnazijos pradinių klasių mokytojos, organizavo resbublikinį pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursą ,,Vaižganto kūrybos deimančiukai”.

,,Laiškai degtukų dėžutėse“

Lapkričio 21 d. Bijūnų bibliotekos vedėjos Inga Gackienės buvome pakviesti dalyvauti knygos „Sibiro haiku“ pristatyme, kuris vyko Aukštadvario bibliotekoje. Edukacinį renginį vedė ne vieną nominaciją pelniusios knygos ,,Sibiro haiku“ autorės Jurga Vilė ir Lina Itagaki.

Puslapiai